Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Quang Trung

1. Mục Đích Thu Thập Thông Tin:

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Quang Trung thu thập thông tin cá nhân qua website https://mteestore.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Thông tin này cần thiết để:

  • Xác nhận danh tính và liên lạc với khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ.
  • Đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi thực hiện giao dịch mua bán trên website.
  • Quản lý tài khoản và cung cấp hỗ trợ khách hàng.

Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân và thông báo ngay lập tức cho Quang Trung qua số điện thoại 0904.331.338 nếu phát hiện bất kỳ sự sử dụng trái phép nào.

2. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin:

Thông tin cá nhân thu thập được sử dụng để:

  • Cung cấp và cải thiện dịch vụ khách hàng.
  • Liên lạc với khách hàng trong các trường hợp cần thiết.
  • Phòng chống các hành vi phá hoại tài khoản người dùng hoặc giả mạo.
  • Thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nào khác ngoại trừ trường hợp có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin:

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin sẽ được bảo mật trên máy chủ của Quang Trung.

4. Địa Chỉ Của Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin Cá Nhân:

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Quang Trung Địa chỉ: Số 24 Phố Lê Cảnh Tuân, Khu 3, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương Điện thoại: 0904.331.338 Email: [email protected]

5. Phương Tiện và Công Cụ Để Khách Hàng Tiếp Cận và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân:

Khách hàng có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình thông qua tài khoản trên website https://mteestore.com. Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc email hỗ trợ để yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin.

6. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng:

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Quang Trung cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng:

  • Không chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của khách hàng.
  • Thông báo ngay lập tức cho khách hàng và cơ quan chức năng nếu thông tin cá nhân bị lộ do tấn công mạng.
  • Bảo mật thông tin giao dịch trực tuyến và thông tin cá nhân trên hệ thống máy chủ an toàn.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt chính sách bảo mật thông tin và luôn cập nhật các biện pháp an ninh để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Trân trọng, Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Quang Trung.