Chính sách hoạt động

Chấp Thuận Các Điều Kiện Sử Dụng

Khi truy cập và sử dụng website https://mteestore.com của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Quang Trung, Quý khách hàng được coi là đã đọc, hiểu và chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều Kiện Sử Dụng”) được quy định dưới đây. Chúng tôi khuyến khích Quý khách hàng thường xuyên xem xét lại “Điều Kiện Sử Dụng” để cập nhật với bất kỳ sửa đổi nào. Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Quang Trung bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hoặc bớt các nội dung trong “Điều Kiện Sử Dụng” tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng website sau khi các thay đổi được đăng tải có nghĩa là Quý khách hàng đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi đó.

Tính Chất Của Thông Tin Hiển Thị

Thông tin được hiển thị trên website của chúng tôi nhằm mục đích cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ trong ngành đóng gói, bao gồm nhưng không giới hạn: Băng keo, băng dính, màng PE, dây đai nhựa, và các sản phẩm khác liên quan đến đóng gói. Thông tin về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi từ Quang Trung cũng như các thông tin hữu ích khác cũng sẽ được cập nhật thường xuyên.

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Quang Trung không đưa ra bất kỳ bảo hành hay cam kết nào, dù là chính thức hay ngụ ý, về độ chính xác, đầy đủ, phù hợp hoặc kịp thời của thông tin và sản phẩm mà khách hàng tìm thấy trên website này.

Chúng tôi cũng từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến việc website có thể gặp phải lỗi vận hành, không an toàn, bị gián đoạn hoặc bất kỳ lỗi nào khác liên quan đến thông tin hiển thị.

Khi sử dụng website này, Quý khách hàng đồng ý rằng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Quang Trung, cùng với các đối tác và người đại diện, sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tật, khiếu nại, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào, dù là dự kiến hay không dự kiến, phát sinh từ việc:

  1. Sử dụng thông tin trên website này.
  2. Truy cập hoặc kết nối từ website này.
  3. Việc cung cấp dịch vụ của Quang Trung, kể cả khi đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại.
  4. Các hạn chế liên quan đến đặt hàng trực tuyến mô tả tại đây.

Các điều kiện và hạn chế này chỉ có hiệu lực trong phạm vi cho phép theo quy định của pháp luật hiện hành.